ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      Algemeen

1.1.    HC Lifestyle World (= HCLW) is de handelsnaam van VOF HC Lifestyle (= HCL), gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77888014.

1.2.    HC Lifestyle heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen; van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website en het portaal van Virtuagym.

2.      Soorten lidmaatschappen

2.1.    Persoonlijk lidmaatschap HCLW; onbeperkt zelfstandig trainen voor een enkel persoon vanaf 16 jaar.

2.2.    Groepslessen lidmaatschap HCLW; 1, 2 of onbeperkt aantal keer per week toegang tot 1 van de groepslessen.

2.3.    Flexibel lidmaatschap (rittenkaarten); lidmaatschap met vooraf vastgesteld aantal ritten voor toegang. Per toegang zal 1 rit worden berekend.

2.4.    Personal trainingen; vallen niet onder de lidmaatschappen van HCLW en worden apart afgesproken met jouw eigen Personal Trainer. Je kunt niet deelnemen aan de groepslessen.

 3.      Duur van het contract en automatische verlenging

3.1.    De lidmaatschappen voor HCLW worden afgesloten voor de duur van 3 of 12 maanden en zijn niet tussentijds opzegbaar.

3.2.    De contracten worden na de einddatum automatisch verlengd en zijn vanaf dan maandelijks opzegbaar.

3.3.    Personal Training abonnementen worden afgesloten voor de duur van 4 of 12 maanden, zijn niet tussentijds opzegbaar en worden niet automatisch verlengd.

3.4.    Voor de abonnementen van HCLW geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt dan nog éénmalig een factuur voor de volgende maand; je kunt dan gewoon van jouw lidmaatschap gebruik blijven maken.

3.5.    Tussentijdse opzeggen van jouw lidmaatschap is alleen mogelijk indien:

·      Je gaat verhuizen en het voor jou, door de toegenomen reistijd, niet langer mogelijk is om de locatie binnen een half uur reistijd te bereiken;

·      Het voor jou als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere trainingen te volgen.

3.6.    Opzeggen, tussentijdse beëindiging of stopzetten dient u schriftelijk te sturen aan administratie@hclifestyle.nl

 4.      Lidmaatschapsvoorwaarden

4.1.    Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2.    Via het aanmeldformulier of de webshop dien je akkoord te gaan met het gekozen lidmaatschap, de kosten en de algemene voorwaarden.

4.3.    Met uitzondering van de rittenkaarten zijn alle lidmaatschapsgelden gebaseerd op maandtarieven.

4.4.    Betalingen voor lidmaatschappen worden maandelijks per automatische incasso geïncasseerd.

4.5.    Het flexibel lidmaatschap (rittenkaart) dient te worden betaald via de webshop en gelijk te worden afgerekend.

4.6.    Jaarlijks zullen (de dan geldende) tarieven, van lopende en nieuw af te sluiten lidmaatschappen, geïndexeerd worden. De hoogte van deze indexering is gebaseerd op het consumenten indexcijfer van het CBS.

4.7.    Bij niet tijdige betaling is het lid in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal toegang tot “de HC Lifestyle World” worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan het lid weer gebruik maken van de faciliteiten.

 5.      Credits

5.1.    Ieder lid ontvangt een aantal credits passende bij het afgesloten abonnement.

5.2.    Credits voor de groepslessen blijven 2 weken geldig waardoor een gemiste les de daarop volgende week ingehaald kan worden.

5.3.    Credits voor de Personal Training blijven 2 maanden geldig, zodat je de maand erop lessen in kan halen.

5.4.    Credits die niet binnen de termijnen genoemd in 5.1 en 5.2 worden gebruikt komen te vervallen.

5.5.    Elk lid dient zich aan te melden voor de groepslessen en Personal Training.

5.6.    Je kunt een ingeplande les kosteloos tot 12 uur voor de start van de les annuleren. Na deze tijd wordt de credit automatisch afgeschreven.

 6.      Deelname en aansprakelijkheid

6.1.    Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de HC Lifestyle World faciliteiten, zowel binnen als buiten. Een training geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Een training is intensief en blessuregevoelig.

6.2.    HCL, zijn trainers en medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, blessures of andere schade welke eventueel tijdens of ten gevolge van een training worden opgelopen.

6.3.    Deelnemers dienen eerlijk te zijn over eventuele gezondheidsklachten en deze te melden aan de (personal) trainer.

6.4.    Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de (personal) trainingen. Bij twijfel raden wij u aan om een arts te contacten.

6.5.    HCL, zijn trainers en medewerkers, hebben het recht om naar eigen beoordeling ‘ongeschikte’ deelnemers uit te sluiten van deelname aan een (personal) training.

6.6.    Ieder lid vrijwaart “de HC Lifestyle World” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden door schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in “de HCLW” ten gevolge van handelen of nalaten van het lid.

 7.      Gedragsregels

7.1.    Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke “de HC Lifestyle World” biedt. Eventuele beschadigingen aan de HCL eigendommen, door aantoonbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden verhaald op de desbetreffende leden.

7.2.    Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de HCLW faciliteiten indien zij onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn.

7.3.    Indien een lid zich binnen de HC Lifestyle World incorrect, ruw of agressief gedraagt is HCL gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze gedragsregels zal leiden tot verwijdering van het lid en/of de introducé en kan leiden tot een tijdelijke ontzegging van de toegang of beëindiging van het lidmaatschap van het lid.

7.4.    Roken is op het gehele terrein en in de sportschool niet toegestaan. Wij werken mee aan een “Rookvrije generatie”.

 8.      Overige zaken

8.1.    HCL, zijn trainers en medewerkers, zullen jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en alleen voor (personal) trainingsdoeleinden gebruiken.

8.2.    Voor de inschrijving van een training heeft HCL persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerkt.

8.3.    HCL zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en/of ter beschikking stellen.

8.4.    De leden en introducés geven de eigenaren van HCL toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit per mail aangeven.

8.5.    HCL behoudt zich het recht om openingstijden of trainingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparaties, terreinonderhoud, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen, maar zal de leden, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte brengen 

Bij aanmelden / betaling gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Scroll naar top